Publikacje oznaczone tematem:

Sekcja Bibliotek Nauk Biologicznych i Medycznych IFLA

  1. Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształtowaniu działalności informacyjnej w zakresie medycyny
    [The Role of Library Associations in Shaping Information Services in the Field of Medicine]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 366-382