Publikacje oznaczone tematem:

Samoświadomość

  1. Autostereotyp czy samouwielbienie, czyli jak sami siebie widzimy
    [Auto-stereotype or self-admiration, i.e. how do we perceive ourselves]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 137-144 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  1. Oczekiwania i nadzieje na umocnienie pozycji bibliotekarza - w oczach młodych
    [Expectations and hopes for empowerment of librarian's role - opinions of young professionals]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 145-152 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)