Publikacje autora:

Piotr Marcinkowski

  1. Autostereotyp czy samouwielbienie, czyli jak sami siebie widzimy
    [Auto-stereotype or self-admiration, i.e. how do we perceive ourselves]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 137-144 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)