Publikacje oznaczone tematem:

Samopoznanie

  1. Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości
    [Quantified Self. Self-Tracking and Identity]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 126-136

  1. Samopoznanie w komunikacji naukowej
    [Quantified Self in Scholarly Communication]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 347-374