Publikacje oznaczone tematem:

Rzym (Włochy)

  1. Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Rzymie
    [Library of the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Roma]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 175-190