Publikacje oznaczone tematem:

RPA

  1. Biblioteki Republiki Południowej Afryki u progu nowego tysiąclecia, w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej
    [Libraries of the Republic of South Africa on the eve of the new millennium, in new political and social reality]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 165-176 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)