Publikacje oznaczone tematem:

Rozwiązywanie problemów organizacji

  1. Infobrokering Project Management in Line With the Theory of Constraints – a Case Study
    [Zarządzanie projektem infobrokerskim według teorii ograniczeń – studium przypadku]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 64-80

  1. Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
    [Task teams and heuristic methods of problem solving]

    Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)