Publikacje oznaczone tematem:

Rewolucja medialna

  1. Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 319. Seria Acta Universitatis Wratislaviensis 3454. ISSN 0239-6661. ISBN 97 8-83-229-3343-5
    [Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa (Literacy and Digital Revolution). Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, pp. 319. Serie Acta Universitatis Wratislaviensis 3454. ISSN 0239-6661. ISBN 97 8-83-229-3343-5]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 132-137

  1. System Braille’a – rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku?
    [Braille System – Media Revolution or Social Inclusion of Visually Impaired People?]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 365-381