Publikacje oznaczone tematem:

Reprezentacja wiedzy

 1. Do czego potrzebne są nam ontologie? Charakterystyka funkcjonalna ontologii jako narzędzi reprezentacji wiedzy
  [Why Do We Need Ontologies? Functional characteristics of ontologies as knowledge representation tools]

  Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 151-167 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

 1. Linked Data - model danych powiązanych w Semantic Web
  [Linked Data - the model of data connected into the Semantic Web]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 52-68

 1. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii
  [Description logics as theoretical background for ontology creation]

  Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 119-146 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

 1. Mapy tematów jako system reprezentacji wiedzy
  [Topic maps as a knowledge representation system]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1 (99), s. 14-34

 1. Nowe spojrzenie na problematykę klasyfikacji jako języka informacyjno-wyszukiwawczego
  [New approach to the problem of classification as a information retrieval language]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 83-84 

 1. Simple knowledge organization system (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy
  [Simple knowledge organization system (SKOS) – knowledge representation in network systems of knowledge organistaion]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 89-102

 1. Strategie terminologiczne
  [Terminological strategies]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 3-12

 1. Systemy ekspertowe
  [The expert systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 3-14

 1. Sztuczne sieci neuronowe jako instrument kształtowania reprezentacji wiedzy w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
  [Artificial neurone networks as the tool of shaping representation of knowledge in the information retrieval systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 37-45