Publikacje oznaczone tematem:

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

  1. Wyszukiwanie powielonych opisów bibliograficznych w bazie danych: przykład Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    [Searching for Duplicate Bibliographic Records in a Database: the Case of the Jagiellonian University Repository]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 65-79

  1. Zasoby biblioteki cyfrowej a zasoby repozytorium instytucjonalnego w kontekście działania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium UJ
    [Collection of digital library versus resources of institutional repository in the context of the operation of the Jagiellonian Digital Library and Digital Repository of the Jagiellonian University]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)