Publikacje oznaczone tematem:

Relacje z użytkownikami

  1. Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem bibliotek
    [Knowledge Management in the Process of Shaping Relationships with Library Users]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 219-227