Publikacje oznaczone tematem:

Redatacja

  1. Nowe propozycje chronologizacyjne w zakresie zmian nazw nauki o informacji (na kanwie ustaleń Barbary Sosińskiej-Kalaty)
    [New Proposals Concerning Chronologization of Polish Names for Information Science (based on the findings of Barbara Sosińska-Kalata)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 29-48