Publikacje oznaczone tematem:

RDA Registry

  1. Resource Description and Access jako element Sieci Semantycznej
    [Description and Access as an Element of Semantic Web]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 73-90