Publikacje oznaczone tematem:

Ranking wyników wyszukiwania

  1. Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim
    [Using Google Scholar to Identify the Most Cited Researchers and Their Research Papers. The Case of Polish Publications in the Field of Information Science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 49-80