Publikacje autora:

Zbigniew Mirosław Osiński

  1. Czasopisma Open Access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski
    [Open Access Journals and Scientific Repositories as the Element of Scientific Communication of Historians of Recent History of Poland]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 115-126 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

  1. Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim
    [Using Google Scholar to Identify the Most Cited Researchers and Their Research Papers. The Case of Polish Publications in the Field of Information Science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1 (117), s. 49-80