Publikacje oznaczone tematem:

Quantified Self

  1. Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości
    [Quantified Self. Self-Tracking and Identity]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 126-136