Publikacje oznaczone tematem:

Publikacje

  1. Aneta M. Sokół: Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Katowice: Wydaw. „Głos Życia”, 2016, ISBN 978-83-60438-37-4
    [Aneta M. Sokół: Polska książka ewangelicka po 1989 roku (Polish Lutheran and Calvin books past 1989). Katowice: Wydaw. „Głos Życia”, 2016, ISBN 978-83-60438-37-4]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 393-396

  1. Ocena jakości dokumentów a nowe media
    [Quality evaluation of documents vs. new media]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1 (99), s. 54-69