Publikacje autora:

Adam Pawłowski

  1. Ocena jakości dokumentów a nowe media
    [Quality evaluation of documents vs. new media]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1 (99), s. 54-69