Publikacje oznaczone tematem:

Przetwarzanie równoległe tekstów

  1. Crowdsourcing Model for Multilingual Corpus and Knowledge Construction: A Case of Transnational Mark Twain
    [Crowdsourcingowy model wielojęzycznego korpusu tekstów literackich i bazy wiedzy: studium przypadku transnarodowej twórczości Marka Twaina – projekt The Global Huck]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 21-32