Publikacje oznaczone tematem:

Przetwarzanie danych

 1. Przepływ danych w placówce informacyjnej call center
  [Data flow in a call center information unit]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 100-119

 1. Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości
  [Quantified Self. Self-Tracking and Identity]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 126-136

 1. ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi
  [ScientoMiner ICR – The Plug-in for Importing Bibliographic Data from Crossref Resources to the Gephi Platform]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 96-113

 1. Sztuczne sieci neuronowe w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
  [Artificial neuronal networks in the information retrieval systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 43-58 

 1. Zasady projektowania interfejsów
  [The rules of interfaces’ design]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 83-119