Publikacje oznaczone tematem:

Przepływy informacji

 1. Bariery w dzieleniu się wiedzą - przegląd literatury i próba klasyfikacji
  [Barriers in knowledge sharing - literature review and classification proposal]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 51-69

 1. Information Flows in Transformation and Change Management Supporting Models
  [Przepływy informacji w modelach zarządzania transformacją i zmianą w organizacjach]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 19-33

 1. W drodze do społeczeństwa informacyjnego
  [On the way to the information society]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 89-92