Publikacje oznaczone tematem:

Programowanie (informatyka)

 1. Egocentryzm inteligentnych domów. Analiza smart-interfejsów jako przekładu egzotyzującego
  [Egocentric Smart Homes. Smart Interfaces Analyzed in Terms of Foreignization]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 65-76

 1. Ethically Responsible Knowledge Organization Systems: Towards an Intercultural User Interface
  [Etycznie odpowiedzialne systemy organizacji wiedzy: w kierunku międzykulturowego interfejsu użytkownika]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 16-29

 1. Modelowanie ekosystemów informacyjnych dla innowacyjnych społeczności programistycznych
  [Modeling of Information Ecosystems for Innovative Programming Communities]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 30-45