Publikacje oznaczone tematem:

Próchnicka, Maria (1958- ). Człowiek i komputer

  1. Dialog człowieka z maszyną w kontekście wyszukiwania informacji. Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, 186 s.
    [Human-computer interaction in the context of information retrieval Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 98-102