Publikacje oznaczone tematem:

Problemy i metody nauki o informacji

  1. Nauka o informacji. Problemy i metody nauki o informacji. Studia i szkice pod red. Mirosława Górnego i Piotra Nowaka. Poznań: Wydaw. Sorus 1998, 163 s.

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. XXXX

  1. Problemy i metody nauki o informacji
    [Issues and methods of the information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 102-104