Publikacje oznaczone tematem:

Prawo wspólnotowe europejskie

  1. Digitalizacja i rozpowszechnianie utworów osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25 października 2012 roku
    [Digitization and Distribution of Orphan Works under 2012/28/UE Directive of the European Parliament and of the Council of 25 October, 2012]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 550-563

  1. Ochrona znaków towarowych przez biblioteki w świetle zawartości bazy danych TMview
    [Libraries Protecting Trademarks as Reflected by the Content of TMview Database]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 483-496