Publikacje oznaczone tematem:

Prawo pracy

  1. Dura lex sed lex? Godziny nadliczbowe w pracy bibliotecznej
    [Dura lex sed lex? Overtime work in libraries]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 169-173