Publikacje oznaczone tematem:

Prawo do informacji

 1. Kierunki rozwoju informacji i sytuacja informacyjna użytkownika książki
  [Trends in the Development of Information and the Information Situation of Book Users]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 119-131

 1. Prawo dostępu do informacji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  [Access to public information laws in the member states of the European Union]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 305-322

 1. Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów
  [The law on public access to information in the context of law regulations in force]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 98-109