Publikacje oznaczone tematem:

Prawa człowieka

  1. Mikrotezaurus „Prawa człowieka” opracowany w Bibliotece Sejmowej
    [Microthesaurus „Humans’ rights” developed by Sejm Library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 116-121