Publikacje autora:

Barbara Wereszczyńska-Cisło

 1. Charakterystyka i możliwości eksploatacji hipertekstu
  [The characteristics and prospects of hypertext implementation]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 17-30

 1. Mikrotezaurus „Prawa człowieka” opracowany w Bibliotece Sejmowej
  [Microthesaurus „Humans’ rights” developed by Sejm Library]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 116-121

 1. Mikrotezaurus Ochrona środowiska opracowany w Bibliotece Sejmowej
  [Microthesaurus Environment protection developed at the Sejm Library]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 50-57 

 1. Mikrotezaurus Zdrowie opracowany w Bibliotece Sejmowej
  [Microthesaurus Health developed at the Sejm Library]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 58-62

 1. Problemy związane z budową bibliograficznej bazy artykułów naukowych
  [Problems connected with development of bibliographic database for scientific articles]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 24-50

 1. Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do określania hipertekstowych powiązań
  [The implementation of the specified in thesaurus associative relations to define hypertext links]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 31-46