Publikacje oznaczone tematem:

Pracodawcy

  1. Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy
    [Duties and Competencies of Information Professionals. The Employer’s Point of View]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 172-183

  1. Pożądane kwalifikacje bibliotekarza w BN
    [Desirable professional qualifications for the librarian of national library]

    Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 63-73 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)