Publikacje oznaczone tematem:

Prace Naukowe

  1. Oferta politechnik w zakresie „Zeszytów Naukowych” i „Prac Naukowych” na podstawie bazy BazTech
    [Research Bulletins („Zeszyty Naukowe” and „Prace Naukowe”) Published by Polish Universities of Technology – the Analysis of BazTech Database Content]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 33-42