Publikacje oznaczone tematem:

Praca zdalna

  1. Organizational Flexibility of Academic Libraries in a VUCA Reality: The Example of the Functioning of Libraries During the Covid-19 Epidemic
    [Elastyczność organizacyjna bibliotek akademickich w rzeczywistości VUCA: przykład funkcjonowania bibliotek podczas epidemii Covid-19]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 70-93

  1. Polish Academic Libraries in the Face of the Covid-19 Pandemic: Crisis Management and Communication within the Organisation
    [Polskie biblioteki akademickie w obliczu pandemii Covid-19: zarządzanie kryzysowe i komunikacja w organizacji]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 94-121