Publikacje oznaczone tematem:

Praca zbiorowa

  1. Dezinformujący opis bibliograficzny
    [Misinforming bibliographic description]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 127

  1. Kulturowa tożsamość książki. Red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, 300 s. ISBN: 978-83-229-3440-1
    [Kulturowa tożsamość książki (Cultural identity of the book). Ed. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, pp. 300. ISBN: 978-83-229-3440-1]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 457-459