Publikacje oznaczone tematem:

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

  1. eContent czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej
    [eContent - or about organization of information and searching in a digital library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 50-58

  1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - analiza przypadku
    [Digital Library of Wielkopolska]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)