Publikacje autora:

Ewa Wichlińska

  1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - analiza przypadku
    [Digital Library of Wielkopolska]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)