Publikacje oznaczone tematem:

Postmodernizm

  1. Digital cultural heritage and memory institutions within the structure of national identity: philosophical discourse
    [Cyfrowe dziedzictwo kulturowe i instytucje pamięci w strukturze tożsamości narodowej: dyskurs filozoficzny]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 440-465

  1. Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży
    [Postmodernism in contemporary children’s and young adults ’literature]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 101-116 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)