Publikacje autora:

Wioletta Wróblewska

  1. Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży
    [Postmodernism in contemporary children’s and young adults ’literature]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 101-116 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)