Publikacje oznaczone tematem:

Postacie fikcyjne

  1. Książki i Księgi: lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży
    [BOOKS And Books: Reading Experiences Of Modern Young Adults’ Fiction Characters]

    Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 97-109 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)