Publikacje autora:

Weronika Kostecka

  1. Analizy - interpretacje - polemiki. „Harry Potter” w polskim dyskursie naukowym
    [Analyses - Interpretations - Polemics. “Harry Potter” in the Polish Academic Discourse]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 27-37 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)

  1. Książki i Księgi: lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży
    [BOOKS And Books: Reading Experiences Of Modern Young Adults’ Fiction Characters]

    Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 97-109 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)