Publikacje oznaczone tematem:

Portale regionalne

  1. Informacja związana z kulturą. Prolegomena badawcze na podstawie analizy zasobów regionalnych portali wojewódzkich typu „WROTA”
    [Information about culture. Research prolegomena on the basis of the analysis of regional wojevodship portals called “WROTA”]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 97-109 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)

  1. Kultura w województwie podlaskim - zasoby WWW
    [Culture in Podlaskie Voivodeship - internet resources]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 48-62