Publikacje autora:

Anna Rutkowska

  1. Kultura w województwie podlaskim - zasoby WWW
    [Culture in Podlaskie Voivodeship - internet resources]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 48-62