Publikacje oznaczone tematem:

Pomorze Zachodnie

  1. Bibliografia Pomorza Zachodniego - tradycje i perspektywy
    [The index of Western Pomerania - traditions and perspectives]

    Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 174-182 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106)

  1. Biblioteki publiczne Pomorza Szczecińskiego
    [Public libraries of the Pomerania district]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 36-40 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)