Publikacje oznaczone tematem:

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

  1. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
    [Polish Association for Scientific Information]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 257-260