Publikacje oznaczone tematem:

Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa

  1. 25 lat „Polskiej Bibliografii Naukoznawstwa”. Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Ruchu Naukowego. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 1963-1988

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 207-212