Publikacje oznaczone tematem:

Polska Bibliografia Bibliologiczna (czasopismo)

  1. Polska bieżąca bibliografia bibliografii i nauki o książce
    [Polish current bibliography of bibliography and book studies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 76-85