Publikacje oznaczone tematem:

Polityka naukowa

  1. Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji
    [Linguistic Aspects of Polish Academic Policy Between Locality and Globalization of Information]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 32-43

  1. Research Data: Management and Opening. Polish and European Perspectives
    [Dane badawcze: zarządzanie i otwieranie. Perspektywy polskie i europejskie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 46-56