Publikacje oznaczone tematem:

Politechniki

  1. Oferta politechnik w zakresie „Zeszytów Naukowych” i „Prac Naukowych” na podstawie bazy BazTech
    [Research Bulletins („Zeszyty Naukowe” and „Prace Naukowe”) Published by Polish Universities of Technology – the Analysis of BazTech Database Content]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 33-42

  1. Wsparcie dla indywidualnego zarządzania informacją w polskich repozytoriach uczelnianych
    [Support for persional information management in Polish university repositories]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)