Publikacje oznaczone tematem:

Pola badawcze

  1. Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy
    [Research Fields of Book Studies and Information Studies – Selected Issues]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 345-357