Publikacje oznaczone tematem:

Plan S

  1. Data Librarian and Data Steward – New Tasks and Responsibilities of Academic Libraries in the Context of Open Research Data Implementation in Poland
    [Data Librarian and Data Steward – nowe zadania bibliotek akademickich w kontekście wdrażania polityki otwartego dostępu w Polsce]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 497-512

  1. Making Full and Immediate Open Access a Reality through the Repository Route – the Role of Open Repositories in Implementation of Plan S
    [Pełny i bezpośredni dostęp otwarty jako rzeczywistość dzięki drodze repozytoryjnej – rola otwartych repozytoriów we wdrażaniu Planu S]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 329-346