Publikacje oznaczone tematem:

Piractwo audiowizualne

  1. Rozwój i organizacja rynku wideo w Polsce
    [Video market development and organization in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 225-240

  1. Walka z piractwem audiowizualnym w sieci
    [Fighting an audiovisual piracy in the net]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 76-90